RACE REGULATION

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH – ULTRA MILES OF BESKID WYSPOWY – Łącko 2024

1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegów górskich ULTRA MILES OF BESKID WYSPOWY jest fundacja:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

NIP 6762559849

KRS 000764553

REGON 382240981

mail: biuro@fundacjamalopolskabiega.pl

2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Wyspowym

– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu

– popularyzacja i promocja regionu BESKID WYSPOWY

– promocja regionu Małopolska

– popularyzacja turystyki górskiej

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 27-28.04.2024

– start biegu na dystansie 100 mil – 27.04.2024 godz. 6:00 – limit trasy 40 godzin

– start biegu na dystansie 60 mil – 27.04.2024 godz. 6:30 – limit trasy 20 godzin

– start biegu na dystansie 45 mil – 27.04.2024 godz 7:00 – limit trasy 15 godzin

– start biegu na dystansie 30 mil – 27.04.2024 godz. 8:00 – limit trasy 10 godzin

– start biegu na dystansie 14 mil „WIOSNA NA MODYNI” – 27.04.2024 godz 10:00- limit trasy 5 godziny

Biuro zawodów oraz start i meta zawodów: amfiteatr w Łącku (mapa dojazdu )

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

26.04.2024:

16:00 – 21:00 weryfikacja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego

27.04.2024:

– 5:30 – 9:40 – weryfikacja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego (9:40 – zamknięcie biura zawodów!!!)

Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Dekoracje zawodników odbywać się będą po dobiegnięciu na linię mety 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet z danego dystansu.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 27.04.2024 będą miały ukończone 18 lat), oprócz trasy 14 mil, gdzie mogą wystartować osoby powyżej 16 roku życia po przedstawieniu w biurze zawodów zgody rodziców na start i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej.

Na liście startowej będą znajdowały się tylko osoby opłacone.

Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:

– trasa 100 mil – 100 osób (Bieg odbędzie się, jeżeli do końca lutego 2024 na liście startowej będzie opłaconych minimum 50 osób. Jeżeli nie osiągniemy minimum zawodników na tym dystansie, bieg na tej trasie zostaje odwołany na początku marca i zawodnicy mogą przenieść się na mniejszy dystans (zwracamy różnicę w opłacie z dnia wpłaty) lub będziemy w 100% zwracać opłatę.

trasa 60 mil – 100 osób (Bieg odbędzie się jeżeli do końca lutego 2024 na liście startowej będzie opłaconych minimum 30 osób. Jeżeli nie osiągniemy minimum zawodników to bieg na tym dystansie zostanie odwołany, a opłaty startowe zwrócone do zawodników 45 mil ze zwrotem różnicy za dystans 60 mil z dnia wpłaty)

trasa 45 mil – 150 osób

trasa 30 mil – 150 osób

trasa 14 mil – 150 osób

Aby zostać sklasyfikowanym w biegu należy zakończyć bieg w limicie czasowym. Osoby, które zostały puszczone z ostatnich punktów kontrolnych trasy, ale nie zmieściły się w limicie czasu – nie będą uwzględnione w wynikach i będą oznaczone jako DNF .

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelkie skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach. W biegu nie mogą startować rodzice z małymi dziećmi (typu biegacze z dziećmi w nosidełkach, wózkach itp)!!!

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

PUNKTY KONTROLNO-ŻYWIENIOWE oraz LIMITY CZASOWE

Dokładne punkty odżywcze i kontrolne dla trasy 100 mil zostaną podane po 01.03.2024 po dacie, gdy będziemy wiedzieć czy bieg się odbędzie, ale wstępnie będzie to wyglądało tak:

1 punkt- Cisowy Dział – ok 9,3 mili

2 punkt- Łukowica – ok 15,5 mili

3 punkt Stara Wieś – ok 23,6 mili

4 punkt Zalesie – ok 30,5 mili

5 punkt Słopnice – ok 37,3 mili

6. punkt Jurków – ….

7.punkt Łętowe

8.punkt….

9.punkt Szczawa – ok 44 mila

10 punkt Zalesie – ok 86 mil

11 punkt Zbludza – ok

12 punkt Łącko – meta

Punkty w Zalesiu – przy budynku wypożyczalni sprzętu sportowego / LKS Zalesianka – tu będzie podwójny przepak dla dystansu 100 mil

Punkty odżywcze dla trasy 60 mil

1 punkt- Cisowy Dział – ok 9,3 mili (3 h)

2 punkt- Łukowica – ok 15,5 mili (5,5 h)

3 punkt Stara Wieś – ok 23,6 mili (8h)

4 punkt Zalesie – ok 30,5 mili (przepak)) (11h)

5 punkt Słopnice – ok 37,3 mili (12,5h)

6 punkt Szczawa – ok 44 mila (14 h)

7 punkt Zalesie – ok 86 mil(15 h)

8 punkt Zbludza – ok (17h)

9 punkt Łącko – meta (20h)

Punkty w Zalesiu – przy budynku wypożyczalni sprzętu sportowego / LKS Zalesianka – tu będzie podwójny przepak dla dystansu 60 mil

Punkty odżywcze dla trasy 45 mil (limity czasowe)

1 punkt- Cisowy Dział – ok 9,3 mili (3 h)

2 punkt- Łukowica – ok 15,5 mili (5,5 h)

3 punkt Stara Wieś – ok 23,6 mili (8h)

4 punkt Zalesie – ok 30,5 mili (11,5h)

5. punkt Zbludza – ok 34.3 mile (13h)

5 punkt Łącko – meta (15h)

Punkty odżywcze dla trasy 30 mil (limity czasowe)

1 punkt- Cisowy Dział – ok 9,3 mili (3h)

2 punkt Zalesie – ok 15,4 (6)

3 punkt Łącko- meta (10h)

Punkty odżywcze dla trasy 14 mil (limity czasowe)

1.Zbludza – ok 6,2 mili (2 h)

2 punkt Łącko- meta (5h)

Ciepły posiłek dla zawodników będzie na punktach w Łukowicy (dla 100, 60 i 45 mil), Zalesiu (dla 100, 60 mil, 45 i 30 mil).

5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

– numer startowy przypięty na przodzie lub do plecaka

– włączony i naładowany telefon

– plik gpx z trasą biegu wgrany albo na zegarku albo na telefonie (obowiązkowy dla wszystkich dystansów !). OBOWIĄZKOWO Z UMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z PLIKU GPX!

 • numer do organizatora (będzie podany na numerze startowym)
 • kurtka wiatrówka
 • bandanka
 • folia nrc
 • bukłak lub bidony o pojemności minimum 1 L ( dla trasy ultra)
 • plecak lub pas biodrowy (dla trasy ultra)
 • czołówka dla tras 60 i 100 mil (dla trasy 100 mil dodatkowe baterie lub dodatkowa czołówka)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogody.

6. TABELA OPŁAT

dystansdo 31.08.202301.09-31.12.202301.01-31.03.202401.04-20.04.2024
100 mil380430480
60 mil270300350
45 mil210250300
30 mil160180210230
14 mil1100120140160

Zniżki dla grup:

powyżej 10 osób -10%

powyżej 15 osób – 15%

Większe grupy – indywidualne uzgodnienia biuro@fundacjamalopolskabiega.pl

Brak możliwości zapisów na długie dystanse (45/60 i 100 mil) po 31.03.2024.

Możliwość zapisów na bieg 14 i 30 mil mil w biurze zawodów.

Płatność gotówką:

 • 14 mil – 180 zł
 • 30 mil – 250 zł

Dane do przelewu

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Numer konta dla przelewów w Euro:

PL 62 1140 2004 0000 3512 0819 9574

Rachunki będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2023r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.01.2024. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

 • organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku

NIE PRZEPISUJEMY STARTU NA INNY BIEG, KTÓRY ORGANIZUJE FUNDACJA MAŁOPOLSKA BIEGA!

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

– pomiar czasu z wynikami online z kilku punktów kontrolnych (30, 45, 60 i 100 mil), elektroniczny pomiar czasu przy minimum 200 zawodnikach opłaconych do 31.03.2024, do 200 zawodników pomiar ręczny z aplikacją B4Sport (bez chipów).

 • dla dystansu 100 mil i 60 mil – śledzenie online z trackiem

– elektroniczny pomiar czasu z wynikami online z kilku punktów kontrolnych (30, 45, 60 i 100 mil)

– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami

– mapy trasy w pliku gpx

– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi

– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach

– ciepły posiłek na mecie

– zabezpieczenie medyczne

– obsługa techniczna na trasie

– transport z określonych punktów do mety w przypadkach, gdy zawodnik nie jest w stanie ukończyć biegu (transport z punktów kontrolnych i żywieniowych: Łukowica, Jurków), z pozostałych punktów, jeżeli nie zachodzi obawa o bezpieczeństwo zdrowia lub życia zawodnika, zawodnik rezygnując z biegu musi sam sobie zapewnić transport na metę we własnym zakresie)

– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów

– worek na przepak (dla dystansu 100 mil)

– w pakietach startowych znajdować się będą bandanki

– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg

– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu.

Trasa 100 mil – w zakładce „TRASY” znajduje się „trasa z roku 2022” która będzie dopracowywana, ale ostateczna wersja będzie opublikowana gdy osiągniemy minimum zawodników zaplanowanych na ten dystans, nie później niż do 31.03.2024!

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową publiczną, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego- prawo o ruchu drogowym rozdział 2 art 11-14 (dokładne objaśnienie pod koniec regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania biegu, w przypadku pojawienia się zdażeń force majeure (takich jak klęski żywiołowe, pożary, powodzie i inne), na które nie będzie miał możliwość, bądź, gdy będzie odgórny nakaz władz dotyczący zakazów organizacji imprez tego typu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.

Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów (oprócz noclegów na Hali w Łącku). Chętnych na noclegi prosimy o kontakt na maila: biuro@fundacjamaloposlkabiega.pl

Organizator zapewnia miejsce na odpoczynek w czasie biegu (punkt Zalesie) i tuz po biegu do momentu zamknięcia bazy zawodów.

Każdy z uczestników biegu porusza się zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego- Prawo o ruchu drogowym rozdział 2, art 11-14

Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.