100 miles of Beskid Wyspowy…. zwiedzanie przez bieganie… 1.Góra Zyndrama

Na biegaczy dystansów 40 mil i 100 mil czeka nie lada gratka – bo trasa będzie przebiegała przez wykopaliska na Górze Zyndrama.

 

Góra Zyndrama to nazwa jednego ze wzniesień ograniczających od północy Kotlinę Łącką. Plateau na jej szczycie – dominujące nad szeroką doliną Dunajca

– mieści jedno ze stosunkowo licznych w Karpatach prehistorycznych grodzisk. Wyjątkowa naukowa wartość tego obiektu na tle innych starożytnych osad obronnych

w południowej Polsce wynika z trzech przyczyn. Po pierwsze, miejsce to nie było zajęte przez młodsze, zwłaszcza średniowieczne osadnictwo, co pozwoliło na zachowanie

w doskonałym stanie prehistorycznych pozostałości. Po drugie, w niektórych jego partiach stwierdzamy obecność bardzo grubych nawarstwień osadniczych, układających

się w poziomy związane z kolejnymi fazami zabudowy. Stanowisko to jest rzadkim w archeologii Polski przykładem osady prehistorycznej o złożonej stratygrafii. Po trzecie

wreszcie, w najstarszej fazie swojego istnienia osada na Górze Zyndrama otoczona była skomplikowanymi i masywnymi fortyfikacjami, które są obecnie jednym z zaledwie

kilku znanych w Europie, poza basenem Morza Śródziemnego, tak starych przykładów kamiennej architektury obronnej” –  http://www.gora-zyndrama.archeo.uj.edu.pl/

 

FILM – Archeologia UJ. Odkrycia niezwykłych kamiennych konstrukcji na Górze Zyndrama w Maszkowicach

Dodaj komentarz